Wij zijn lid van:
Hovens Accountancy
Kesselseweg 22
5953 CL REUVER

info@hovensaccountancy.nl
077 - 474 1224

KvK Venlo nr.: 50461060
BTW nr.: NL001290314B87

Een eerste kennismakings -of intakegesprek is bij ons uiteraard gratis.    
Op basis van dat gesprek wordt door ons (indien gewenst) een offerte uitgebracht.
Zodra overeenstemming is bereikt over de te verrichten werkzaamheden en daarbij geoffreerde
tarieven zullen wij de voorwaarden voor en de doelstelling van de aan ons verstrekte opdracht
schriftelijk vastleggen in een opdrachtbevestiging om misverstanden achteraf te voorkomen.

Ter verduidelijking maken wij u er op attent dat wij géén assurance-opdrachten aannemen waarbij
een controle - of beoordelingsverklaring moet worden afgegeven.
                            
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden NBA 2013 van toepassing.
Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.
                            
In onze dienstverlening maken wij onderscheid in de volgende vakgebieden :
                            
Accountancy  -  administratieve dienstverlening  - fiscaal / juridische werkzaamheden  -  advisering